Arthur Schopenhauer

Każda prawda przechodzi przez trzy etapy: najpierw jest wyśmiewana,
potem zaprzeczana, a na końcu uważana za oczywistą.

Matka Teresa

Wydaje się nam, że to co robimy jest tylko kroplą w morzu.
Ale morze byłoby mniejsze, gdyby tej kropli zabrakło.

Joseph Conrad

Prawdziwy pokój boży zaczyna się o tysiąc mil od najbliższego lądu.

Sarah Kay

Bo nie ma nic piękniejszego od nieustającego uporu z jakim morze składa pocałunki linii brzegowej,
nie zrażając się tym, że za każdym razem zostaje odepchnięte.

Informacje

ostatnio dodane:

Literatura żeglarska

Poniżej prezentujemy wykaz najciekawszej literatury związanej z szeroko rozumianym żeglarstwem. Podczas tworzenia serwisu kompasy.com posiłkowaliśmy s …

 • 296 Views
 • 0 comments

Słynne żaglowce – Dar Pomorza

Trzymasztowy statek. Głównym celem produkcji tegoż legendarnego żaglowca było zastąpienie nową łodzią wysłużonego już żaglowca „Lwów”. Sta …

 • 501 Views
 • 1 Comment

Przybory pomocne w nawigacji

Do prowadzenia nawigacji na mapie służą różne przybory nawigacyjne. Możemy do nich zaliczyć: trójkąty nawigacyjne, liniał równoległy, kątomierz, protr …

 • 254 Views
 • 0 comments

Czas w nawigacji

Trudno dziś wyobrazić sobie poprawną nawigację bez mierników czasu. Na każdym jachcie powinny znaleźć się takie urządzenia jak precyzyjny chronometr, …

 • 246 Views
 • 0 comments

Sekstanty w żeglarstwie

Precyzja pomiarów nawigacyjnych jest niezwykle istotna. Jednym z ciekawszych przyrządów jest sekstant. Sekstant służy do mierzenia kątów – stosu …

 • 327 Views
 • 0 comments

Logi i sondy

Logi to urządzenia, służące do pomiarów związanych z prędkością jachtu i przebywanej drogi. Najczęściej spotykanym w żeglarstwie sposobem pomiaru pręd …

 • 266 Views
 • 0 comments

Kompasy

Na jachtach żaglowych najważniejszym przyrządem nawigacyjnym był i nadal jest kompas. Kompasy magnetyczne to urządzenia służące do utrzymywania wyznac …

 • 518 Views
 • 1 Comment

Przybory i urządzenia nawigacyjne

Oficer nawigacyjny – czyli żeglarz pełniący na jachcie funkcję nawigatora, to niezwykle odpowiedzialna praca. Do głównych zadań oficera nawigacy …

 • 257 Views
 • 0 comments

Znaki nawigacyjne

Żegluga po pełnym morzu niesie z sobą inne niebezpieczeństwa niż żegluga przybrzeżna i śródlądowa. Pływając z dala od brzegów możemy obawiać się sztor …

 • 245 Views
 • 0 comments

Mapy morskie

Część powierzchni kuli ziemskiej możemy pokazać na płaszczyźnie. Nie będzie to nigdy idealne odwzorowanie kątów, powierzchni i odległości, zatem przy …

 • 249 Views
 • 0 comments

Jednostki miar stosowane w nawigacji

W nawigacji stosujemy inne jednostki miar niż te używane na lądzie. Należą do nich: długość (odległość, wysokość, głębokość), prędkość i częściowo kąt …

 • 298 Views
 • 0 comments

Podstawowe pojęcia geograficzne

W nawigacji przyjmujemy, że Ziemia jest kulą równą pod względem objętości elipsoidzie obrotowej, możliwie dokładnie zbliżonej do rzeczywistego kształt …

 • 518 Views
 • 1 Comment
 • 2 września 2021
 • info

Kontakt

W razie pytań i sugestii prosimy o kontakt na Email: zapytania (na) kompasy.com …

 • 241 Views
 • 0 comments